Ga naar de inhoud

Creatief door beweging

Hebben we onze beste ideeën tijdens het wandelen? Inderdaad, maar zelfs kleine bewegingen tijdens het zitten verbeteren de creativiteit, ontdekten twee onderzoekers.

Beweging verbetert de creativiteit – dit geldt niet alleen voor lopen, maar ook voor kleine bewegingen die tijdens het zitten worden uitgevoerd. Beweging helpt ons creatief te denken. Dit inzicht is meer dan 2000 jaar oud – en al bekend bij de filosofen in het oude Griekenland.

Wat is echter het verband tussen beweging en cognitie vanuit wetenschappelijk oogpunt? Wat gebeurt er in de hersenen als we lopen? Zijn mensen die zelden bewegen minder creatief?

“Ons onderzoek toont aan dat het niet per se beweging is die ons helpt om flexibeler te denken”, zegt neurowetenschapper dr. Barbara Händel van de Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) in Beieren, Duitsland. In plaats daarvan is de vrijheid om zelfbepaalde bewegingen te maken ervoor verantwoordelijk.

Zo kunnen zelfs kleine bewegingen tijdens het zitten dezelfde positieve effecten hebben op creatief denken. Concrete bewegingssuggesties haalt de onderzoekster echter niet uit haar werk: “Het belangrijkste is de vrijheid om te bewegen zonder beperkingen van buitenaf.”

Staar niet te lang naar kleine schermen

Het is belangrijk, zegt ze, dat beweging niet wordt onderdrukt of in vaste patronen wordt gedwongen. “Helaas gebeurt dit wanneer mensen zich concentreren op bijvoorbeeld een klein scherm”, legt de JMU-onderzoeker uit.

Het toegenomen gebruik van mobiele telefoons en soortgelijke apparaten – ook op het gebied van onderwijs ten tijde van de Corona-pandemie – zou daarom een ​​negatief effect kunnen hebben op cognitieve processen zoals creativiteit.

De experimenten die Barbara Händel en haar promovendus Supriya Murali uitvoerden, worden uitgebreid beschreven in een recente publicatie in het tijdschrift Psychological Research: Murali, S., Händel, B. Motor restrictions impair divergent thinking during walking and during sitting (2022)

Achtergrondinformatie

Hoe ervaren mensen hun omgeving? Welk effect hebben zintuiglijke prikkels in het perifere zenuwstelsel en wat in de hersenen? Welke invloed hebben lichaamsbewegingen op de perceptie van zintuiglijke input? Onderzoekers als Barbara Händel zijn om vele redenen in dergelijke vragen geïnteresseerd. Op de lange termijn kunnen hun bevindingen bijdragen aan een beter begrip van ziekten die zowel lichaamsbewegingen als cognitieve processen beïnvloeden.

Vanaf februari 2022 zet de wetenschapper haar onderzoek voort in de Neurologische Kliniek van het Universitair Ziekenhuis Würzburg. Daar wil ze zich concentreren op de onderwerpen de ziekte van Parkinson en ADHD.

Het werk van Barbara Händel wordt gefinancierd door een Starting Grant van de European Research Council (ERC). De ERC kent deze prijs van 1,5 miljoen euro toe aan excellente jonge onderzoekers.

Bronartikel