Ga naar de inhoud

Stichting

Op 14 november 2019 is Stichting Bewegen voor je Brein opgericht, met steun van een 8-tal partijen. De stichting heeft zich als doel gesteld dat het algemeen publiek en diverse professionals weten hoe ze op een effectieve manier sport en bewegen kunnen inzetten voor een gezonder brein en verbeterde cognitieve functies, psychisch welbevinden en sociaal functioneren. De stichting wil haar doel bereiken door

  • Het verspreiden van kennis over sport en bewegen in relatie tot het brein en de psyche.
  • Het verspreiden van kennis en praktische handvatten over gedragsverandering in relatie tot sport en bewegen.
  • Het aanbieden van een platform voor uiteenlopende vormen van voorlichting, zoals boeken, lezingen, evenementen en excursies.
  • Het aanbieden van een portaal voor sprekers, beweegprofessionals en opleidingen.
  • Het aanbieden van kennis en handvatten aan praktijk- en kennisprofessionals die bewegen als interventie inzetten, om zo de kwaliteit van hun werkzaamheden te behouden en verbeteren.
  • Het stimuleren van professionals die bewegen nog niet als interventie inzetten om dat wel te gaan doen, door middel van voorlichting.
  • Het faciliteren van onderwijsinstellingen in het aanleveren van relevante content.

De Raad van Advies & Comité van Aanbeveling ondersteunt het bestuur bij het helpen realiseren van genoemde doelstelling.
Wil jij ons ook steunen in onze missie, klik dan hier.

Het huidige, onbezoldigde bestuur bestaat uit v.l.n.r. Anita Geijtenbeek (penningmeester), Elianne Dummer (secretaris) en Han Baeten (voorzitter).

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76396487 en met het RSIN nummer 8606.11.371.

De speerpunten voor 2020 en 2021 zijn te vinden in ons beleidsplan.