Ga naar de inhoud

Over ons

Deze site is een portal voor actuele en betrouwbare kennis óver en toepassing ván de effecten van bewegen op ons brein, onze cognitieve capaciteiten en psychische gezondheid. Bedoeld voor zowel professionals als alle overige belangstellenden en belanghebbenden.

Een heel team van professionals spant zich samen met Stichting Bewegen voor je Brein en de Raad van Advies & Comité van Aanbeveling in voor het realiseren van de doelstellingen en de verdere professionalisering van dit digitale platform. Daarnaast hebben we diverse partners in het realiseren van onze missie.

In 2019 is succesvol gewerkt aan het realiseren van een Stichting en een breed samenwerkingsverband / netwerkorganisatie. Alle input of samenwerkingsvoorstellen voor de verdere ontwikkeling van dit platform zijn van harte welkom en kunt u mailen naar info@bewegenvoorjebrein.nl

Ook verschillende bekende professionals ondersteunen het initiatief ‘Bewegen voor je Brein’. Bekijk hier hun videoboodschap.