Ga naar de inhoud

Doorbloeding

De verbeterde doorbloeding van de hersenen door het bewegen/sporten heeft meerdere effecten.

Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, zegt hierover het volgende:
Zonder te zeer op de details in te gaan, is er een aantal onderliggende mechanismen. Het hartvaatstelsel gaat beter functioneren van meer beweging en het hart is de pomp van het brein. In het brein zitten hersencellen en banen, die de hersencellen en de verschillende hersengebieden verbinden. Die verbindingen zijn heel gevoelig voor een goede doorbloeding.
Naast de doorbloeding heeft meer bewegen ook een positief effect op de chemie in de hersenen. Beweging heeft een positief effect op een aantal belangrijke stoffen die ervoor zorgen dat het brein beter functioneert en dat geldt met name voor een aantal gebieden in het brein die een grote rol spelen bij zaken als initiatief nemen, gemotiveerd zijn, dat soort zaken.

Laatst werd er een studie gepubliceerd waaruit bleek dat mensen die overdag inactief waren ’s avonds moe zijn en mensen die actiever zijn waren ’s avonds juist fitter. Dat is logisch. Mensen die de hele dag hebben gehangen worden traag. Als je op de fiets naar huis stapt komt de doorbloeding weer op gang. Daar wordt het brein fitter van.”

De verbeterde doorbloeding is onder andere het gevolg van de vorming van nieuwe bloedvaatjes onder invloed van de stof vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF). Deze groeifactor voor bloedvaatjes is een van de neurotrofrines waarvan de productie toeneemt als gevolg van beweging.

Cardiotraining verhoogt de bloedstroom naar onze hersenen tot wel 20-25%. Wanneer daarbij het volle lichaamsgewicht ook nog eens op je voeten komt blijkt de bloedtoevoer in de hersenen nog eens met 10-15% extra toe nemen. In je voeten blijken een aantal druksensoren te zitten die ons hart aansporen meer bloed naar onze hersenen te pompen. Een ander mechanisme wat hierbij speelt: door gewicht op je voeten te zetten, worden de belangrijkste slagaders van de voeten samengedrukt, waardoor de turbulentie in het bloed toeneemt en de bloedtoevoer naar de hersenen toeneemt. Of dit extra bloed ervoor zorgt dat de hersenen op het moment zelf beter werken of dat het meer een langdurig, olie-van-de-radertjes effect is wordt momenteel nog onderzocht.

Wat al wel bekend is, is dat de verbeterde doorbloeding van de hersenen meerdere effecten heeft. Het hartvaatstelsel gaat beter functioneren van meer beweging en het hart is de pomp van het brein. In het brein zitten hersencellen en banen, die de hersencellen en de verschillende hersengebieden verbinden. En die verbindingen zijn heel gevoelig voor een goede doorbloeding.

Een intrigerende bevinding bij onderzoeken hiernaar: wanneer de pasfrequentie synchroon loopt aan de hartfrequentie ziet men de grootste boost in de bloedtoevoer.

Bron: Move!: The New Science of Body Over Mind (2021)

Zie ook onze webpagina over stikstofoxide / nitric oxide (NO), een stof die bij inspanning en beweging vrijgemaakt wordt. Het zorgt voor vaatverwijding en dat is goed voor doorbloeding, hartvaten maar ook voor je hersenen.