Ga naar de inhoud

Sociale competenties

Sociaal weerbaarder worden / sociale competenties ontwikkelen

Er bestaan verschillende beweeginterventies & beweegprofessionals die daarvoor ingezet kunnen worden. Beweegprofessionals die bij uitstek bewegen inzetten om te helpen sociale competenties te ontwikkelen zijn o.a. de bewegingsagogen , psychomotorisch therapeuten en oefentherapeuten (Mensendieck/Cesar). Daarnaast zijn er natuurlijk ook vele andere professionals die bewegen en beweeginterventies bewust kunnen inzetten in hun aanpak. Denk bijvoorbeeld aan bewegingswetenschappers, lichaamsgericht werkende psychologen, psychosomatisch fysiotherapeuten, sportpsychologen, revalidatietherapeuten, inspanningsfysiologen, burn-outcoaches, leefstijlcoaches, wandelcoaches, danscoaches, personal trainers, bewegingsconsulenten etc. etc.

Hieronder staan enkele interventies en beweegprofessionals nader toegelicht:

BOKSEN is een van de beweeginterventies die ingezet kan worden voor het vergroten van sociale competenties en sociale weerbaarheid.

De MIND5® M.E.T.H.O.D.© combineert mentale en fysieke zelf bewustzijnstraining en ervaringsgericht leren, wat zorgt voor blijvende gedragsverandering.

PMT – PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. Deze aspecten zijn aandachtspunt in de diagnostiek en aangrijpingspunt voor de behandeling. Psychomotorische therapie wordt zowel aan individuele cliënten, als aan echtparen, gezinnen of groepen gegeven. PMT is er voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen.
De Beroepsvereniging voor Psychomotorisch Therapeuten in Nederland, afgekort als de NVPMT, heeft op haar website een zoekfunctie waarmee je een vrijgevestigde vaktherapeut in jouw buurt kunt vinden.

ROTS- & WATERTRAINING® is een psychofysieke training ontwikkeld voor het onderwijs (PO, VO, SO en MBO). Daarnaast wordt het programma ingezet in de hulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.

SPAT VERANDERT – coaches zijn specialisten in duurzame gedragsverandering. Gedrag veranderen is niet makkelijk. Maar de kans op succes is groter door te werken met de SPAT methode. Met deze methode wordt het hele lichaam betrokken bij de leerervaring: fysiek, mentaal en emotioneel. Dát maakt impact. Hiervoor bieden zij vitaliteitsprogramma’s, workshops en trainingen voor het bedrijfsleven en in de zorgsector.