Ga naar de inhoud

Hieronder de gegevens van Stichting Bewegen voor je Brein

Naam: Stichting Bewegen voor je Brein
Kamer van Koophandel: 76396487
RSIN-nummer: 8606.11.371
Adres: Kortenaerlaan 12 – 1215NH – Hilversum
Mailadres: info@bewegenvoorjebrein.nl
Bestuurders: Han Baeten (voorzitter), Elianne Dummer (secretaris) en Anita Geijtenbeek (penningmeester)
Beloningsbeleid: geen

Doelstelling
Stichting Bewegen voor je Brein heeft ten doel dat het algemeen publiek en diverse professionals weten hoe ze op een effectieve manier sport en bewegen kunnen inzetten voor een gezonder brein en verbeterde cognitieve functies, psychisch welbevinden en sociaal functioneren.

Hoofdlijnen beleidsplan
In 2020 t/m 2021 willen we ons richten op achtereenvolgens
– Een goed vindbare en toegankelijke website realiseren waarop geïnteresseerden en professionals met verschillende achtergronden kunnen achterhalen hoe ze op een effectieve manier sport en bewegen kunnen inzetten voor een gezonder brein en verbeterde cognitieve functies, psychisch welbevinden en sociaal functioneren.Hoofdlijnen van het beleidsplan: In 2020 t/m 2021 willen we ons richten op achtereenvolgens
– Effectonderzoeken naar rol van bewegen/sporten bij verschillende psychische klachten. Deze onderzoeken inventariseren en classificeren en vervolgens goed vindbaar op de website onder de aandacht brengen.
– Literatuuronderzoek naar optimale inzet van bewegen/sporten voor bereiken mentale/psychische effecten: welke sport hoe lang met welk effect?
– Het platform ‘Bewegen voor je Brein’ optimaliseren als podium/etalage voor relevante boeken, evenementen, sprekers, beweegprofessionals en scholingsmogelijkheden.