Ga naar de inhoud

Door bewegen je werkprestaties verbeteren

Auteurs: Bonnie Hayden Cheng and Yolanda Na Li

Samenvatting: Hoewel de voordelen van lichaamsbeweging voor het algemeen welzijn algemeen worden erkend, is er een gebrek aan onderzoek naar de invloed ervan op de resultaten op het werk, waaronder werkprestaties en gezondheid. Ongeveer 200 werknemers uit het VK en China namen deel aan een 10-daagse studie waarin de auteurs zelfgerapporteerde en objectieve gegevens over fysieke activiteit vastlegden (via een draagbaar smartband-apparaat), evenals zelf- en supervisor-gerapporteerde werkresultaten. Ze brachten enkele opmerkelijke bevindingen aan het licht over dagelijkse fysieke activiteit die van invloed zijn op werknemers en organisaties, evenals enkele door onderzoek ondersteunde manieren om de vele voordelen te plukken van het verhogen van uw fysieke activiteit.close

Wereldwijd zijn 1,4 miljard volwassenen onvoldoende actief, waarbij één op de drie vrouwen en één op de vier mannen niet voldoende beweegt. In feite is er sinds 2001 geen verbetering opgetreden in het niveau van fysieke activiteit, en fysieke inactiviteit is twee keer zo erg in hoge-inkomenslanden als in lage-inkomenslanden.

Om de negatieve impact van lichamelijke inactiviteit tegen te gaan, lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2018 een wereldwijd actieplan om lichamelijke inactiviteit tegen 2030 met 15% te verminderen. Door lichaamsbeweging te bevorderen en individuen aan te moedigen om regelmatig aan lichaamsbeweging te doen, heeft de WHO streeft naar het maximaliseren van de voordelen van fysieke activiteit: het voorkomen en beheersen van niet-overdraagbare ziekten zoals hart- en vaatziekten (waaronder coronaire hartziekte en beroerte), verschillende soorten kanker, het verbeteren van het algehele fysieke en mentale welzijn, het aanscherpen van de cognitieve capaciteit en het zorgen voor een gezonde groei en ontwikkeling .

Hoewel de voordelen van lichaamsbeweging voor het algemeen welzijn algemeen worden erkend, is er een gebrek aan onderzoek naar de invloed ervan op de resultaten op het werk, waaronder werkprestaties en gezondheid. Dit is des te belangrijker omdat verschillende opkomende werkmodi voor meer flexibiliteit en gemak hebben gezorgd. Toch merken we dat we meer zitten en minder bewegen, omdat velen van ons niet langer naar het werk hoeven te pendelen of van vergadering naar vergadering moeten lopen.

Hoe fysieke activiteit de werkprestaties beïnvloedt
Gezien het feit dat we de meeste van onze wakkere uren werkend doorbrengen, in een poging om het initiatief van de WHO om de fysieke activiteit te verhogen, te ondersteunen, wijst ons recente onderzoek op enkele belangrijke werkgerelateerde implicaties van fysieke activiteit.

Ongeveer 200 werknemers uit het VK en China namen deel aan een 10-daagse studie waarin we zelfgerapporteerde en objectieve gegevens over fysieke activiteit vastlegden (via een draagbaar smartband-apparaat), evenals zelfgerapporteerde en supervisor-gerapporteerde werkresultaten. We ontdekten enkele opmerkelijke bevindingen over dagelijkse fysieke activiteit die van invloed zijn op werknemers en organisaties:

Motivatie voor fysieke activiteit voorspelt fysieke activiteit.
Het lijkt misschien voor de hand liggend dat gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een activiteit zou leiden tot het doen van die activiteit, maar iedereen die ooit een goede voornemen voor het nieuwe jaar heeft gemaakt en vervolgens heeft opgegeven, weet dat dit niet noodzakelijk het geval is. De autonome motivatie van mensen, een stabiel individueel verschil dat de mate weergeeft waarin iemand zich vastbesloten voelt om een ​​bepaald gedrag te vertonen, is een kritieke persoonlijke hulpbron die individuen kan aanzetten tot fysieke activiteit. Belangrijk is dat hoe autonomer de vorm van motivatie is – met andere woorden, hoe meer mensen fysieke activiteit als een leuke en plezierige activiteit beschouwen in plaats van als iets om tegenop te zien – hoe groter de kans dat ze zich bezighouden met dagelijkse fysieke activiteit.

Lichamelijke activiteit bouwt de volgende dag werkrelevante bronnen op.
We ontdekten dat dagelijkse fysieke activiteit een pakket aan middelen voor de volgende dag genereerde, ‘resource caravans’ genaamd, die bijdroegen aan werkgerelateerde resultaten.

De eerste hulpbron die fysieke activiteit onmiddellijk biedt, is kwaliteitsslaap, of iemands mate van tevredenheid met hun dagelijkse slaapervaring. Lichamelijke activiteit bevordert de eiwitsynthese en vergemakkelijkt een kwaliteitsslaap als een homeostatisch feedbackproces dat het lichaam en de hersenen ten goede komt. De tweede hulpbron is vitaliteit, een affectieve hulpbron die wordt geassocieerd met energie en vitaliteit. De derde hulpbron is taakfocus, een cognitieve hulpbron die verbeterde informatieverwerking, aandacht en concentratie ondersteunt.

Lichamelijke activiteit verbetert de werkprestaties en gezondheid van de volgende dag.
Bestaand onderzoek naar de impact van fysieke activiteit in de werkcontext heeft zich gericht op fysieke activiteit tijdens specifieke perioden (bijvoorbeeld sporten tijdens de lunchpauze), waarbij de aandacht voor fysieke activiteit gedurende de hele dag werd verwaarloosd. Dit heeft verder bijgedragen aan inconsistente bevindingen, aangezien werknemers een uitputting van middelen (zoals vitaliteit en concentratie) direct na fysieke activiteit kunnen waarnemen, wat hun werk daadwerkelijk kan belemmeren.

Dit alles wil zeggen dat het enige tijd kan duren voordat u de werkgerelateerde voordelen van fysieke activiteit ervaart. En ja hoor, ons onderzoek vindt vertraagde voordelen van fysieke activiteit op de taakprestaties van de volgende dag, creativiteit en gezondheidssymptomen. In twee onderzoeken hebben we consequent geconstateerd dat de dagelijkse fysieke activiteit van werknemers gedurende de dag een bronkaravanen genereert die bestaan ​​uit fysieke (slaap), affectieve (kracht) en cognitieve (taakfocus) bronnen, die verder bijdragen aan de werkprestaties en gezondheid van de volgende dag resultaten op verschillende manieren. Fysieke en affectieve middelen dienen om dagelijkse lichamelijke pijnen te verminderen; cognitieve hulpbronnen dragen meer bij aan de dagelijkse taakuitvoering; en affectieve bronnen en cognitieve bronnen zijn sterkere voorspellers van zelf beoordeelde creatieve prestaties.

Job self-efficacy vormt het vermogen om middelen te verkrijgen uit fysieke activiteit
Zelfeffectiviteit op het werk, dat de perceptie van een werknemer weergeeft van zijn vermogen om zijn werk uit te voeren, versterkt de brongenererende voordelen van dagelijkse fysieke activiteit op slaapkwaliteit en taakfocus. Mensen met een hogere mate van zelfeffectiviteit hebben de neiging sterkere positieve overtuigingen te hebben over hun motivatie en het vermogen om werkgerelateerde middelen te verwerven uit dagelijkse fysieke activiteit.

Hoe fysieker te worden
Als u merkt dat u minder beweegt terwijl u op afstand werkt, zijn hier drie door onderzoek ondersteunde manieren om de vele voordelen te plukken van het verhogen van uw fysieke activiteit:

Concentreer u op het aanleren van een gewoonte van dagelijkse fysieke activiteit.
Alles wat de moeite waard is om te doen, is de moeite waard om langzaam te doen. Raak niet ontmoedigd als u niet onmiddellijk werkgerelateerde voordelen ziet van fysieke activiteit. Ons onderzoek onderzocht specifiek vertraagde, volgende dag voordelen van fysieke activiteit, waarbij aanzienlijke winsten werden aangetoond die bijdroegen aan prestaties en gezondheidsuitbetalingen. Concentreer u elke dag op het vormen van nieuwe gezonde gewoonten en de resultaten zullen zich na verloop van tijd ontvouwen.

Onthoud dat sommige beter zijn dan geen.
We praten onszelf vaak uit fysieke activiteit omdat we gewoon te moe, hongerig, gestrest of druk zijn (inclusief onszelf!). Onze bevindingen weerspiegelen het perspectief van de WHO, in die zin dat “sommige fysieke activiteit beter is dan niets doen.” Om gezondheidsvoordelen te realiseren en de schadelijke gezondheidseffecten van sedentair zijn te minimaliseren, beveelt de WHO aan dat volwassenen van 18 tot 64 jaar minstens 2,5 uur matig-intensief of minstens 1,25 uur hoog-intensief lichamelijk actief zijn per week.

Ons onderzoek identificeert fysieke activiteit met matige intensiteit als meest impactvol voor het genereren van fysieke, affectieve en cognitieve hulpbronnenwinsten die de taakprestaties, creativiteit en gezondheidsresultaten van de volgende dag verder ten goede komen. Gezien het feit dat fysieke activiteit met een lage intensiteit een langere inzet kan vereisen om hulpbronnenwinst te behalen, en fysieke activiteit met een hoge intensiteit gemakkelijker kan leiden tot blessures, is lichaamsbeweging met matige intensiteit voor velen een haalbaarder doel. Bovendien ontdekten we dat zelfs korte perioden van fysieke activiteit, zelfs 20 minuten per dag, voldoende waren om middelen te genereren die bijdroegen aan de taakprestaties en gezondheid van werknemers de volgende dag.

Gemotiveerd of niet, kom gewoon in beweging!
Uit ons onderzoek blijkt dat zelfs werknemers die niet van sporten houden, baat kunnen hebben bij dagelijkse lichaamsbeweging. We ontdekten ook dat autonoom gemotiveerde personen meer geneigd zijn om deel te nemen aan fysieke activiteit, wat de “fun-factor” impliceert als een belangrijke drijfveer voor fysieke activiteit. Zoek dus een activiteit die lichaamsbeweging minder belastend en leuker maakt. Als een bootcamp-sessie niet jouw ding is, probeer dan een uitdagende wandeling of een boksles. De volgende keer dat je lichaamsbeweging wilt ruilen voor een comfortabele bank, richt je op slechts 20 minuten.

. . .
Als je je spel op het werk wilt verbeteren, probeer dan meer fysieke activiteit in je dagen op te nemen. Je lichaam zal je dankbaar zijn en je geest zal je belonen met meer energie, betere taakfocus en verbeterde creativiteit.

Bron: To Improve Your Work Performance, Get Some Exercise – Harvard Business Review