Ga naar de inhoud

PO en VO

Vanaf maart 2022 is de website Bewogen Onderwijs live gegaan. Deze website is bedoeld om resultaten van wetenschappelijk onderzoek van de projecten Move to Improve en PHIT2Learn te delen met mensen uit het werkveld, maar ook om andere onderzoeken over bewegen en leren te delen. Op de website vind je een bundeling van wetenschappelijke kennis omtrent het verband tussen beweeggedrag en leren in alle sectoren van het onderwijs.

Bewegend leren: stand van zaken vanuit de wetenschap is een overzichtsartikel uit maart 2024 van Kenniscentrum Sport en Bewegen met veel literatuurverwijzijngen.

Hieronder een aantal onderzoeken die ook in bovengenoemde overzichten terug te vinden zijn.

Nog veel meer onderzoeksverslagen vind je in de