Ga naar de inhoud

PMT op TV

Psychomotorisch therapeuten behandelen cliënten met een hulpvraag ten gevolge van psycho sociale problemen of psychiatrische stoornissen. Lichaamsbeweging, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen om naar je lichaam te luisteren zijn belangrijke elementen van het psychisch welbevinden. De psychomotorisch therapeut neemt deze elementen als aangrijpingspunt van de behandeling en maakt gebruik vanbewegings- en lichaamsgerichte werkvormen. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie. De ervaring is het uitgangspunt van de therapie om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden. De therapie is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten. De psychomotorisch therapeut sluit altijd aan bij de hulpvraag en de mogelijkheden van de client. Psychomotorische therapie wordt individueel of in groepen gedaan.

In het RTL programma ‘Altijd jong’ geeft psychomotorisch therapeut Erik Jumelet op 25.04.21 uitleg over PMT.

Een week eerder was bij hetzelfde programma ook psychomotorische therapeute Danielle Boogers in beeld gebracht.

Charlotte Bohnke beschrijft PMT als volgt: Psychomotorische therapie is een behandelvorm waarbij bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten worden ingezet om (gedrags)verandering te bereiken. De PMT ruimte is voor ons een soort laboratorium. Door te doen en te ervaren, gaan we met onze cliënten op onderzoek uit. In de activiteiten vragen we hen om bewust te worden van eigen gevoelens en gedachten, waardoor ze eigen gedragspatronen leren herkennen. Om te kunnen veranderen, bieden we onze cliënten de mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te oefenen en te versterken. Door de link te leggen met ervaringen uit het dagelijkse leven, ontstaat er een transfer van het geleerde naar de praktijk. Op die wijze ontdekken en benutten onze cliënten hun kwaliteiten om moeilijke situaties zelfstandig de baas te zijn.

Voor meer informatie over psychomotorische therapie zie ook de website van de NVPMT –
Nederlandse Vereniging voor PsychoMotorisch Therapeuten