Ga naar de inhoud

Vind een professional

ZOEK EEN VRIJGEVESTIGDE VAKTHERAPEUT IN DE BUURT

U kunt hier een psychomotorische therapeut in uw buurt vinden. Alle vaktherapeuten die hier genoemd worden, zijn lid van de NVPMT, de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie en voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Dit betekent dat elke vaktherapeut een erkende opleiding op hbo- of wo-niveau heeft gevolgd. In het zoekresultaat staat aangegeven of een vaktherapeut staat ingeschreven in het Register Vaktherapie. Dit betekent dat de betreffende vaktherapeut zich verbindt aan bepaalde richtlijnen. Bovendien moet hij voortdurend actief bezig zijn met professionalisering middels bij- en nascholing, supervisie en intervisie. Daarnaast kunt u ook nagaan of een vaktherapeut deelneemt aan het visitatieprogramma. In het kader van kwaliteitsontwikkeling is er een visitatieprogramma waarbij de praktijk bezocht wordt. Sommige verzekeraars vragen dit ook voor vergoeding van de behandeling.