Ga naar de inhoud

Yoga

Uit eerdere onderzoeken viel te concluderen dat yoga een veelbelovende interventie lijkt voor (chronische) depressie en dat het effect van de training op vermindering van negatieve emoties voor een deel lijkt samen te hangen met het verminderen van piekeren en zorgen maken.

Er zijn verschillende redenen waarom verwacht wordt dat yoga effectief kan zijn bij behandeling van een depressie. De verwachting is dat dit te maken heeft met het effect dat yoga kan hebben op mechanismen die betrokken zijn bij het ontstaan, voortduren en terugval van depressie zoals piekeren, het accepteren van negatieve emoties en zelfkritiek.

  • Piekeren is iets wat veel voorkomt bij depressie en uit onderzoek blijkt dat vooral jonge vrouwen veel piekeren en dat piekeren betrokken is bij het ontstaan en voortdurend van een depressie. Yoga zou het piekeren kunnen verminderen, omdat bij yoga een focus op het hier en nu centraal staat. Hierbij kun je denken aan concrete sensaties in het lichaam of bijvoorbeeld de ademhaling. Eerder onderzoek toont aan dat yoga piekeren inderdaad vermindert en dat het beoefenen van yoga zorgt voor een focus op het hier en nu, meer zelfs dan het doen van andere meditatieoefeningen.
  • Een ander mechanisme dat een rol speelt bij depressie, is de manier waarop iemand omgaat met negatieve emoties. Vermijding of onderdrukking van negatieve emoties zorgt doorgaans voor een intenser of langduriger aanhouden van deze emoties. Yoga zou kunnen zorgen voor een meer accepterende houding ten opzichte van negatieve emoties, doordat tijdens het oefenen en in de instructies er een nadruk ligt op een open, accepterende houding ten opzichten van lichamelijke sensaties, emoties en bijvoorbeeld de eigen lichamelijke grenzen. In eerder onderzoek werd aangetoond dat yoga ervoor zorgt dat mensen een meer onbevooroordeelde houding ontwikkelen ten opzichte van negatieve emoties.
  • Ten slotte kan yoga zorgen voor een vriendelijker manier van omgaan met jezelf. Depressie gaat vaak gepaard met een negatieve zelf-evaluatie, het afwijzen van zichzelf of het gevoel dat iemand faalt of schuldig is. Tijdens yoga worden deelnemers uitgenodigd om onbevooroordeeld waar te nemen en zichzelf op een vriendelijke manier te benaderen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen na afloop van een yogatraining meer zelfcompassie hadden.

Uit deze mogelijke mechanismen van yoga en de resultaten uit eerdere onderzoeken, zou geconcludeerd kunnen worden dat yoga als behandeling ingezet kan worden bij depressie. Er is echter meer onderzoek naar de effectiviteit van yoga en de werkingsmechanismes nodig.

Werkt yoga bij jonge vrouwen met depressie?

GGZ-instelling Lentis heeft dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie werden de effecten van het toevoegen van een op yoga-gebaseerde training aan de bestaande behandeling voor depressie onderzocht. Het onderzoek richtte zich op vrouwen van 18 tot en met 34 jaar met een depressie, aangezien deze groep het meeste risico loopt op het ontwikkelen van depressieve klachten.
Meer over dit onderzoek vind je op bijbehorende website Yoga bij depressie.

Onderzoeken