Ga naar de inhoud

Sport als middel voor re-integratie

Bewegen en sporten kan voor vele doeleinden worden ingezet.
Wij waren benieuwd hoe sportinterventies kunnen bijdragen aan (sociale) re-integratie en participatie?
We vroegen het aan Valentijn Franken van VibeActive.

Bij VibeActive zetten wij de kracht van sport in als middel in voor re-integratie en participatie. Als eigenaar en trainer van VibeActive geloof ik dat sport de sleutel is om mensen te helpen bij het overwinnen van fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Samen met ons team van toegewijde trainers delen we deze missie en richten we ons op diverse doelgroepen, waaronder mensen die kampen met sociaal isolement, laag zelfbeeld, autisme, lvb en meer. We krijgen veel voldoening om deze doelgroepen te activeren. De mensen die het het hardst nodig hebben kunnen ook de mooiste stappen maken. 

In de maatschappij van vandaag zien we helaas vaak mensen aan de zijlijn staan, worstelend met sociale isolatie en zelftwijfel. Onze trainers spelen een belangrijke rol in het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving waarin deelnemers stappen kunnen zetten en hun potentieel kunnen realiseren. Tijdens onze fysieke trainingen worden deelnemers fysiek en mentaal fitter en leren ze beter om te gaan met winst en verlies, doelen stellen en behalen, en omgaan met sociale druk. Daarnaast moedigen we onze deelnemers aan om hun eigen unieke kwaliteiten te omarmen en deze te gebruiken als bouwstenen voor een gelukkiger en positiever leven.

We hebben gezien dat sport onze deelnemers helpt bij het opbouwen van een gezondere routine, wat vaak leidt tot een gestructureerde werkethiek en vergroot daarnaast het bewustzijn. Het lichaam geeft voortdurend feedback, wat inzicht biedt in levensstijlkeuzes. Een VibeActive trainer vervult een maatschappelijke rol die verder reikt dan alleen het fysieke aspect van sportbegeleiding. Onze trainers zijn empathisch, gedreven en professioneel, met een diepgaand begrip van de complexe uitdagingen waarmee onze deelnemers te maken hebben. De trainers fungeren als mentoren en begeleiders, helpen deelnemers niet alleen bij het opbouwen van hun fysieke kracht, maar ook bij het ontwikkelen van veerkracht, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Het werk van een VibeActive trainer gaat dus veel verder dan alleen fysieke training. Ze helpen bij het creëren van een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om volwaardig deel te nemen. Deze toegewijde trainers dragen bij aan positieve veranderingen in het leven van onze deelnemers en spelen een belangrijke rol in het bevorderen van welzijn en gezonde maatschappelijke participatie. We zijn dankbaar dat we dit In samenwerking met gemeente Tilburg en organisaties als: Amarant, Weave the Fabric of Society en MC2 mogen doen. Samen zetten we ons in voor de transformatie en de kansen van de deelnemers die we verwelkomen bij VibeActive.