Ga naar de inhoud

Sporten is geen ‘wondermiddel’

Sporten en bewegen kunnen de psychische gezondheid verbeteren,
maar het is geen ‘wondermiddel’.

Dit concludeerden onderzoekers van het Mulier Instituut op basis van een literatuuronderzoek naar de relatie tussen psychische gezondheid, bewegen en sporten. Volgens de onderzoekers is een persoonsgerichte aanpak nodig.

Regelmatig sporten en bewegen vermindert psychische klachten, zoals depressiviteit en angstgevoelens. Dit geldt zowel voor mensen met milde psychische klachten, als voor mensen met een psychische stoornis. Daarnaast zijn er voordelen van sportdeelname voor de ‘sociale gezondheid’: sporters hebben betere sociale vaardigheden en meer positieve contacten met andere mensen dan niet-sporters. Vooral de sociale context van teamsporten en georganiseerde vormen van sport bevorderen de sociale gezondheid.

Sporten en bewegen kunnen voor mensen met (ernstige) psychische klachten een belangrijke rol spelen bij hun herstelproces. Zo kan het helpen om weer fitter te worden, meer zelfvertrouwen te krijgen, structuur in het leven te krijgen en in contact met andere mensen te komen. Sport- en beweegactiviteiten die geschikt kunnen zijn voor mensen met (ernstige) psychische klachten zijn:

De inzet van tenminste matig intensieve sport- of beweegactiviteiten die het duurvermogen verbeteren. Bijvoorbeeld wandelen, hardlopen, crosstrainer, eventueel in combinatie met krachttraining;
Sport- of beweegactiviteiten die meerdere keren per week plaatsvinden gedurende een langere periode. Nadat sport- of beweegactiviteiten stoppen, ‘verdwijnen’ de positieve effecten namelijk weer;
Het aanbieden van sport- of beweegactiviteiten in groepsverband, eventueel in combinatie met individuele beweegactiviteiten;
Begeleiding door een professional op het gebied van sport en bewegen.
Alhoewel sporten en bewegen veel voordelen kan opleveren, is het (weer) gaan sporten en bewegen niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met (ernstige) psychische klachten. Zij ervaren hierbij namelijk verschillende belemmeringen, die vaak te maken hebben met de aard en ernst van de psychische klachten, zoals weinig energie hebben en veel stress ervaren. In het algemeen is het belangrijk dat zorgverleners, zoals huisartsen en psychologen, zich ervan bewust zijn dat sporten en bewegen een belangrijk onderdeel van een behandeling kan zijn voor mensen met (ernstige) psychische klachten. Mits rekening wordt gehouden met het individu en zijn/haar motivaties, voorkeuren en belemmeringen. Voor iemand die veel stress ervaart, is het bijvoorbeeld niet goed om hem/haar meteen zwaar intensieve lichamelijke activiteiten te laten doen met een grote groep mensen. Dit zou de stressgevoelens juist kunnen verergeren. Wellicht zou deze persoon eerst kunnen beginnen met lichte of matig intensieve activiteiten met iemand die hij of zij vertrouwt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan korte wandelingen met een begeleider.

Wilt u meer weten? Het volledige artikel is hier te lezen.