Ga naar de inhoud

Hoe werkt bewegen tegen depressie?

Depressie is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van invaliditeit en heeft een grote negatieve invloed op de levenskwaliteit van mensen die eraan lijden. Depressie hangt samen met verstoringen in verschillende hersen- en denkprocessen, zoals de dopamine-overdracht, hersenactiviteit in bepaalde gebieden, beloningsverwerking en motivatie. Lichamelijke activiteit, vooral aerobe oefeningen, kan depressieve symptomen verminderen, maar we begrijpen nog niet goed hoe dit precies werkt.

Brendon Stubbs e.a. hebben in 2019 al beschreven hoe het antidepressieve effect van lichaamsbeweging te wijten is aan een multisysteemeffect van veel biologische en psychosociale mechanismen. Zie hierover hun artikel Physical activity and depression: Towards understanding the antidepressant mechanisms of physical activity

E. J. Hird, A. Slanina-Davies, G. Lewis, M. Hamer & J. P. Roiser beschrijven in From movement to motivation: a proposed framework to understand the antidepressant effect of exercise een nieuwe hypothese om te verklaren hoe lichaamsbeweging helpt bij depressie, gericht op motivatie vanuit verschillende perspectieven.

‘Er is veel bewijs dat aerobe oefeningen ontstekingen in het lichaam verminderen. Ontstekingen kunnen de dopamine-overdracht verminderen, en dopamine speelt een belangrijke rol bij beslissingen die te maken hebben met inspanning en beloning. We stellen voor dat door het verminderen van ontstekingen en het stimuleren van dopamine, lichaamsbeweging helpt bij specifieke symptomen van depressie zoals het verlies van interesse, vermoeidheid en problemen met denken. Dit gebeurt doordat de neiging om inspanningen te leveren toeneemt.
Door dit idee uit te breiden naar cognitieve controle, kunnen we ook begrijpen hoe lichaamsbeweging kan helpen bij de denkproblemen die vaak bij depressie voorkomen. Als we de mechanismen begrijpen die zorgen voor de antidepressieve effecten van lichaamsbeweging, kunnen we nieuwe strategieën ontwikkelen, vooral gepersonaliseerde behandelingen, en het gebruik van lichaamsbeweging als behandeling stimuleren.’

Brendon Stubbs reactie op bovenstaande hypothese:
Mijn beste gok is dat dit veel complexer is dan we kunnen begrijpen en dat we de psychologische en sociale impact van lichaamsbeweging op de geest niet kunnen missen.

Zie ook ons overzicht van verklaringen voor de positieve effecten van bewegen op ons brein.