Ga naar de inhoud

Ronnie Gardiner Methode

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren.

Omdat er tijdens de oefeningen symbolen worden gelezen (visuele cortex) en vertaald naar een beweging (prefrontale cortex en beide temporaalkwabben), bewegingen worden afgewisseld (motorische cortex, links en rechts), tegelijkertijd woorden worden uitgesproken (taal/spraakcentra in de linker hemisfeer) en wordt geluisterd naar – en afgestemd op – muziek (o.a. auditieve cortex, limbisch systeem en cerebellum) worden er veel verschillende hersengebieden tegelijk geactiveerd. Dit zorgt voor aanleg van nieuwe en versterking van bestaande neurale netwerken en voor meer/betere verbindingen in het corpus callosum (de hersenbalk). Immers ‘neurons that fire together, wire together’; neuronen die tegelijkertijd betrokken zijn bij een activiteit krijgen een krachtiger verbinding.

RGM heeft steeds meer zijn intrede gedaan in de NAH revalidatieprogramma’s en Parkinson. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren.

Met de RGM methode is het mogelijk om mensen ongeacht leeftijd en mogelijkheden zowel fysiek als cognitief actief te houden.

Inmiddels zijn er zo’n 500 RGM-practitioners en Masters. Klik hier voor het vinden van een professional in de buurt. Zij helpen o.a. mensen met hun revalidatie na hersenletsel door het stimuleren van beweging, cognitie en diverse zintuigen middels muziek en ritme. Daardoor wordt er een sterkt appél gedaan aan het aangedane brein en ontstaan nieuwe verbindingen en netwerken waardoor functies die verloren leken, weer verbeteren of (gedeeltelijk) herstellen. Dit proces heet neuroplasticiteit.

Hoe werkt het

RGM maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor, zicht en gevoel. Tijdens het oefenen leest de deelnemer de symbolen en ‘vertaalt’ deze naar de daarbij behorende beweging welke wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. De kleur van een symbool geeft aan of de beweging rechts, links of met beide kanten moet worden uitgevoerd. Met de symbolen stelt de RGM practitioner oefeningen (choreoscores) samen, toegespitst op een doelgroep en op muziek die voor deze doelgroep geschikt is. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbool, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden de verschillende hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd.

Het klinkt mogelijk nogal ingewikkeld, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd in de loop der tijd en aangepast aan het niveau van de groep (of de individuele persoon). RGM kan aan (bijna) alle niveaus worden aangepast, van zeer eenvoudige tot bijzonder ingewikkelde oefeningen, afhankelijk van wat de doelgroep aan kan. Ook wordt de muziek (zo goed mogelijk) aangepast aan de smaak van de deelnemers en wordt er een tempo (BPM) gekozen dat geschikt is voor de doelgroep.