Ga naar de inhoud

Sporten Versterkt

Sporten als uitbreiding van de standaardbehandeling bij depressie

Uit eerder onderzoek is gebleken dat driemaal per week sporten op gemiddelde intensiteit depressieve symptomen laat dalen. Echter, in Nederland wordt sporten nog weinig gericht gebruikt in de behandeling van depressie.

In de eerste helft van 2022 heeft het Trimbos-instituut samen met Landelijke Depressie Vereniging een vervolg gegeven aan het implementatieonderzoek wat hoort bij “Sporten Versterkt”, wat meet of sporten in combinatie met de standaardbehandeling voor depressie beter werkt dan de standaardbehandeling alleen.

In het implementatieonderzoek is gekeken naar de barrières en helpende factoren bij het inzetten van de combinatie van sporten met de standaardbehandeling voor mensen met een depressie.

De combinatie van de standaardbehandeling en daarnaast een sportbehandeling wordt door cliënten als positief ervaren. Ze geven aan dat dit onder andere komt doordat ze in een groep sporten en dat ze een Fitbit krijgen die hen motiveert actief te blijven. Bovendien heeft het directe effect van het sporten op hun gemoedstoestand een motiverende werking om te blijven sporten.

Klik hier voor