Ga naar de inhoud

Wél positief effect!

Op nrc.nl verscheen onlangs een artikel met de kop Van al dat bewegen en mediteren wordt het geheugen van senioren niet beter (13/12). Hierin wordt een studie beschreven (Chételat et al. JAMA, 2022) waaruit blijkt dat méér lichamelijke activiteit geen cognitieve verbetering oplevert bij senioren. Slechts heel terloops wordt in het artikel gemeld dat het hier een hele specifieke groep senioren betreft, namelijk senioren die al heel gezond, actief en hoog opgeleid waren vóórdat ze meededen aan de studie. Van deze groep is al jaren bekend dat extra lichamelijke activiteit of nog iets fitter worden, niet tot cognitieve verbetering leidt omdat men op beide gebieden al hoog functioneert. De kans dat zo’n groep cognitief verbetert, wordt daardoor beperkt (Chételat). Dit komt niet tot uiting in het NRC-artikel.

‘Al dat bewegen’ heeft namelijk wél een positief effect op cognitie bij senioren (en junioren) die géén actieve leefstijl hebben. En dat zijn er heel veel.

De titel van dit artikel stuurt dus een geheel verkeerde boodschap uit.
Heel jammer in een tijd van een pandemie ‘bewegingsarmoede’.
De Nederlandse Sportraad komt op verzoek van de Kamer met een advies over sport en bewegen voor ouderen.

Erik Scherder
lid Nederlandse Sportraad