Ga naar de inhoud

Onderzoek

Onderbouwing, onderzoek en literatuur

Aan de Universiteit van Gothenburg zijn de effecten van RGM op het herstel na een CVA (chronische fase) onderzocht. In 2017 is een publicatie verschenen over de onderzoeksresultaten van de rct (gerandomiseerd onderzoek met controlegroep), in 2018 gevolgd door publicaties over het kwalitatieve deel van het onderzoek.
Zeker aan te bevelen is het boek “Singing in the brain” van Erik Scherder (hoogleraar Neuropsychologie en Bewegingswetenschappen) waarin hij uitgebreid ingaat op het positieve effect van muziek, ritme en bewegen op ons brein. In dit boek verwijst Scherder ook naar de RGM methode.
Op de RGM site zijn er diverse artikelen te vinden, evenals een overzicht van naar diverse onderzoeken over de RGM methode.