Ga naar de inhoud

Beter in je vel

Bijna iedere sport kan je helpen je beter te doen voelen. Kies daarom sowieso een sport die je zelf leuk vindt.
En bij elke sport heb je professionals die je als coach of trainer bij die sport kunnen ondersteunen.

Daarnaast zijn er ook verschillende beweeginterventies & beweegprofessionals die bewegen en sporten bewust inzetten om je te helpen je beter te gaan voelen. Beweegprofessionals die bij uitstek bewegen inzetten om te helpen beter in je vel te komen zijn o.a. de bewegingsagogen psychomotorisch therapeuten en oefentherapeuten (Mensendieck/Cesar). . Daarnaast zijn er natuurlijk ook vele andere professionals die bewegen en beweeginterventies bewust kunnen inzetten in hun aanpak. Denk bijvoorbeeld aan bewegingswetenschappers, lichaamsgericht werkende psychologen, psychosomatisch fysiotherapeuten, sportpsychologen, revalidatietherapeuten, inspanningsfysiologen, burn-outcoaches, leefstijlcoaches, wandelcoaches, danscoaches, personal trainers, bewegingsconsulenten etc. etc.

Hieronder staan enkele interventies en beweegprofessionals nader toegelicht:

BEWEEGCOACHES

Beweegcoaches begeleiden mensen in het weer/meer gaan bewegen. Zij zien bewegen als sleutel tot verandering, want van het verbeteren van de lichamelijke conditie profiteren lichaam én geest.

DANSTHERAPIE

Danstherapie gaat er van uit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging van een cliënt. Hij kan zijn gevoelens, gedrag en denkwijzen via dans en beweging verwerken, uitwerken en onderzoeken. Nieuwe ervaringen kunnen beklijven en zo effect hebben in het dagelijks leven. Danstherapeuten hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT).

FIETSEN

Beter in het zadel biedt een actieve begeleiding aan mensen met burn-outklachten en psycling is een initiatief van psychologen die met hun cliënten op de fiets de begeleiding bieden.

LICHAAMSGERICHTE PSYCHOLOGIE

Een lichaamsgerichte psycholoog stelt de samenhang tussen lichaam en geest centraal. Binnen het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) bestaat dan ook de sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen, die genoemde samenhang tussen lichaam en geest in hun werk als uitgangspunt hebben. Voor meer informatie hierover zie de cliëntfolder ‘Voor een goede balans tussen lichaam en geest‘.

LOPEN

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE – PMT

Psychomotorisch therapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. Deze aspecten zijn aandachtspunt in de diagnostiek en aangrijpingspunt voor de behandeling. Psychomotorische therapie wordt zowel aan individuele cliënten, als aan echtparen, gezinnen of groepen gegeven. PMT is er voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. De Beroepsvereniging voor Psychomotorisch Therapeuten in Nederland, afgekort als de NVPMT, heeft op haar website een zoekfunctie waarmee u een vrijgevestigde vaktherapeut in jouw buurt kunt vinden.