Ga naar de inhoud

Missie

Er is inmiddels heel veel nationale en internationale content beschikbaar variërend van ‘infotainement’ tot hooggekwalificeerde wetenschappelijke content over de effecten van bewegen / sporten op cognitieve vermogens, psychische gezondheid en sociaal functioneren. Dit platform heeft onder andere als doel deze kennis te ontsluiten voor een groter publiek. De op de website genoemde onderzoeken gaan daarbij voorzien worden van een kwalificatie / niveau-aanduiding.
Alle content op deze site heeft ook tot doel de professional handvatten te geven om zijn methodieken te kunnen ontwikkelen, te verantwoorden en/of te verbeteren.
Daarnaast willen we dat het ook voor de consument herleidbaar is waarom en hoe bewegen als interventie ingezet kan worden voor een goede mentale gezondheid.

Onze huidige doelstellingen zijn:

  • De wetenschappelijk onderzochte effecten van bewegen / sporten op cognitieve vermogens, psychische gezondheid en sociaal functioneren ontsluiten voor een groter publiek.
  • Consumenten informeren hoe bewegen kan helpen bij het optimaliseren van de psychische gezondheid en cognitieve vermogens.
  • Professionals, die bewegen als interventie hanteren, de nodige handvatten bieden om hun methodiek te kunnen ontwikkelen, verantwoorden en/of verbeteren.
  • Onderwijsinstellingen faciliteren in het helpen aanleveren van relevante content.
  • Portaal voor relevante boeken, websites, scholingen, evenementen, sprekers en beweegprofessionals.

Door de brede inzet van de diverse partners aan het platform ‘Bewegen voor je brein’ ontstaat er een vorm van kennis delen die uniek genoemd mag worden in Nederland. Kenmerkend aan de deelnemende partners is dat zij allen hun kennisdeel inbrengen zonder direct financieel belang. Kernbegrip in alle acties is dat bewegen het middel is tot verandering en deze informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn.